Medlemsinformation

Medlemsinformation

Styrelsen

Ordförande: Malin Wilson

Vicevärd: Fredrik Halvarsson

Ekonomi/vicevärd: Susanne Ekman

Vice ordförande: Gustaf Wiberg

Sekreterare: Malin Svensson

Jacob Scheffer

Suppleant: Josefin Ankarberg, Lisa Berg, Lalaine Dizon, Inger Lindberg


E-post och felanmälan

styrelsen@kolmilan.se


Kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar hittar du i medlemsförteckningen  som finns på anslagstavlan i tvättstugan.


Valberedning

Hans Strömberg

Anne Hermansson


Adress

Arvikagatan 122

123 43 Farsta


Organisationsnummer

702001-1388